โรแมนติค โปแลนด์ เช็ก เยอรมันตะวันออก หลังกำแพงเบอร์ลิน

บอร์ด ความรัก,โรแมนติคโปแลนด์เช็กเยอรมันตะวันออกหลังกำแพงเบอร์ลิน ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เ้กียรติกำพลโรแมนติค โปแลนด์ เช็ก เยอรมันตะวันออก หลังกำแพงเบอร์ลินวอร์ซอ Warsaw เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวิสทูลา ห่างจากชายฝั่งทะเลบอลติกประมาณ 370 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ในตัวเมืองประมาณ 1,726,581 (2014) คน และรวมเขตเมืองด้วยจะประมาณ 2,760,000 คน (ข้อมูล พ.ศ. 2548) ตัวเมืองวอร์ซอมีพื้นที่ 517.24 ตร.กม. รวมเขตเมืองมีพื้นที่ 6,100.43 ตร.กม.วอร์ซอเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนัก เช่น เหล็กกล้า, รถยนต์, เครื่องจักรอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา มีสถาบันการศึกษามากกว่า 66 แห่งวอร์ซอ Warsaw เมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ป้อมวอซอร์ Warsaw Barbican ด่านปราการรูปครึ่งวงกลม หรือ ป้อมปราการแห่งประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งเคยล้อมรอบ กรุงวอร์ซอ เอาไว้ก่าแพงเมืองเก่า City walls ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันพระราชวังลาเซียนกี้ Lazienki Palace หรือ Palace on the Water ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นพระราชวังทางประวัติศาสตร์ ที่มีสวนอันงดงามล้อมรอบตั้งอยู่ใจกลางเมืองวอร์ซอในปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป และนอกจากนี้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติเมื่อมาถึงโปแลนด์(พระราชวังแห่งนี้ได้เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอว์ ในปี ค.ศ. 1897พระราชวังลาเซียนกี้ Lazienki Palaceภายในพระราชวังลาเซียนกี้ Lazienki Palaceพระราชวังหลวง Royal Castle ถูกสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบโกธิคครั้งที่ประเทศโปแลนด์ย้ายเมืองหลวงจากคราคูฟมาที่วอร์ซอว์ในปี ค.ศ. 1596 ภายในพระราชวังตกแต่งได้อย่างหรูหรา อลังการและสวยงามไม่แพ้พระราชวังหลวงแห่งใดในโลกภายใน พระราชวังหลวง Royal Castleจตุรัสเมืองเก่า Old Town Square เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมาก ด้วยสีสันของตึกในแบบยุโรปตะวันออกแท้ๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านรวงเล็กๆ ซึ่งเป็นร้านขายของที่ระลึก และยังมีรถม้า ค่อยอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวและยังมีจิตรกรใหผู้ที้่มีความสามารถในการวาดภาพเหมือนอีกด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจ แวะเข้ามาใช้บริการจตุรัสเมืองเก่า Old Town Square

Recent Posts
หาเพื่อนเกย์ติดHivในเชียงราย
ชีวิต ”..พลิกผันได้เสมอ จาก..ดี, เป็น..ร้าย
รักแท้หรือแค่ผลประโยชน์
แจกสูตรบอกรัก sin cos tan บอกรักแบบอัจฉริยะ
ใช้ห้องน้ำแล้วเหม็นจัดทำยังไงกันมั่งครับ