**ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein และ ปราสาทโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau** สองปราสาทแห่งเทพนิยาย

บอร์ด ความรัก,ปราสาทนอยชวานสไตน์NeuschwansteinและปราสาทโฮเฮนชวานเกาHohenschwangauสองปราสาทแห่งเทพนิยาย ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เ้กียรติกำพล**ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein และ ปราสาทโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau** สองปราสาทแห่งเทพนิยายและแล้วเราก็มาถึงปลายสุดของเส้นทางสายโรแมนติก ที่ตั้งของสองปราสาทที่งดงามราวกับอยู่ในเทพนิยาย ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein และ ปราสาทโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangauทั้งสองปราสาทสีขาวและสีเหลืองที่โด่งดังคู่กันมา เป็นที่รู้จักของชาวโลกมาช้านาน ตั้งอยู่ที่เมืองฟืสเซ่น FUSSEN เมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก เมืองซึ่งเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน ที่ใช้เมืองนี้ เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองชนบทที่แสนจะน่ารัก เรียงรายไปด้วยร้านอาหาร, โรงแรมที่พัก ตลอดจนร้านขายของที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมืองฟึสเซ่น เป็นเมืองเล็กๆ ในรัฐบาวาเรีย อยู่ทางตอนใต้ของเยอรมนี ห่างจากชายแดนออสเตรียแค่ 5 ก.ม. มีพื้นที่แค่ 43.52 ตร.ก.ม. แต่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 800 เมตรและมีประชากรไม่ถึง 15,000 คน เมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Lech ฟึสเซ่นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเยอรมนีเก่าแก่นับพันปี ย้อนไปไกลถึงสมัยอัศวิน มีตัวเมืองที่สวยคลาสสิค ตึกรามบ้านช่องทาสีขาวหรือสีพาสเทล สวยสดใสกระจายอยู่ ทั่วไปมีน้ำไหลลัดเลาะผ่านไปข้างเมือง และมีภูเขาสูงเป็นฉากหลังเมืองฟืสเซ่นมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยการเป็นปลายทางของ "เส้นทางสายโรแมนติก" ซึ่งเริ่มจากเมือง วืร์ซบวร์ก Wurzburg ไกลขึ้นไปทางเหนือลงมาสู่ทางใต้ และสิ้นสุดลงที่เมืองฟืสเซ่น ที่ได้รับฉายาว่า village of the king's castles เพราะเป็นที่ตั้งของปราสาททั้งสองนี้เองปราสาทนอยชวานสไตน์ สร้างขึ้นโดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งรัฐบาวาเรีย (มีพระชนม์ชีพระหว่าง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2388 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2429) ในสมัยนั้นเยอรมันยังไม่ได้รวมกันเป็นประเทศอย่างในปัจจุบัน แคว้นเล็กๆต่างปกครองกันเอง มีกษัตริย์ของตัวเอง กษัตริย์ลุดวิกทรงขึ้นครองราชย์ตั้งแต่พระชนมายุเพียง 18 ชันษา เป็นกษัตริย์อารมณ์ศิลป์ สนใจศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม มากกว่าจะสนใจปกครองบ้าน เมือง ทรงนิยมสร้างปราสาท หลงไหลในตำนานพื้นบ้านเกี่ยวกับเทพของเยอรมันและพวกไวกิ้ง และชื่นชอบอุปรากรของริชาร์ด วากเนอร์ (Richard Wagner) เป็นชีวิตจิตใจ จนพวกขุนนางทนไม่ไหว ตั้งข้อหาสติ วิปลาส แล้วปลดพระองค์ลงจากตำแหน่ง หลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีคนพบพระศพจมน้ำตายอย่างปริศนานับตั้งแต่วันที่เริ่มสร้างจนถึงปัจจุบัน ปราสาทแห่งนี้มีอายุราว 140 ปี ผู้ที่ออกแบบปราสาทแห่งนี้ไม่ใช่สถาปนิก แต่กลับเป็นคนออกแบบฉากละคร โดยคริสเตียน จังค์ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบตัวปราสาทภายนอกให้ เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ ในปี ค.ศ.1869 ทำให้ปราสาทแห่งนี้เหมือนปราสาทในจินตนาการมากกว่าปราสาทแห่งอื่น ภายนอกสร้างให้ดูเหมือนปราสาทในยุคกลาง แต่ภายในเต็มไปด้วยศิลปะใน ยุคต่างๆ ไบแซนไทน์ โรมันเนสก์ โกธิก แถมพระองค์ยังมีหัวก้าวหน้าในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สุดมาใช้ในปราสาทแห่งนี้ ทั้งระบบไฟฟ้า ประปา แถมยังมีโทรศัพท์ในปราสาทอีกด้วย มีระบบทำน้ำร้อนน้ำเย็น ภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทโฮเฮนชวานเกา เป็นปราสาทสีเหลืองอร่ามที่ตั้งบนเนินเขาฝั่งตรงข้ามกับนอยชวานสไตน์ สร้างเป็นพระราชวังฤดูร้อนและล่าสัตว์ของพระเจ้าแม็กซิมิลเลียน เจ้าหญิงมารีแห่งปรัสเซียพระชายา และพระ โอรสสององค์ เมื่อพระเจ้าแม็กซิมิลเลียนที่ 2 สิ้นพระชนม์เมื่อปี ค.ศ. 1864 พระราชโอรสเจ้าชายลุดวิกก็ขึ้นครองต่อเป็นพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ทรงย้ายจากส่วนที่ต่อเติมไปอยู่ในห้องบรรทมของพระ บิดาและมารดาถึงแม้ชื่อเสียงและความอลังการจะไม่โดดเด่นเท่านอยชวานสไตน์ แต่ก็ถือว่าเป็นปราสาทที่พระเจ้าลุดวิกที่ 2 ทรงประทับตั้งแต่วัยเยาว์ และมีความสำคัญต่อพระเจ้าลุดวิกมาก พระเจ้าลุดวิกทรง โปรดการพำนักอยู่ที่โฮเฮ็นชวานเกาโดยเฉพาะเมื่อทรงเริ่มสร้างปราสาทนอยชวานชไตน์บนเนินเหนือโฮเฮ็นชวานเกา ทำให้พระองค์เห็นความคืบหน้าในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องไฟรบวร์ก อิมไบรส์ Freiburg im Breisgau เป็นเมืองขนาดกลาง ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของแคว้นบาเด็น-เวือร์ทเท็มแบร์ก Baden-Wurttemberg ใกล้ชายแดนประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำไรน์ ในเขตป่าดำใต้ Sudschwarzwald และมีแม่น้ำ Dreisam ซึ่งเป็นแม่น้ำสายเล็กๆ ไหลผ่านในเมือง เมืองนี้จัดได้ว่าเป็นเมืองสวยงามเมืองหนึ่งในประเทศเยอรมัน เนื่องจากทิวทัศน์ความ งามของป่าดำอันลือชื่อ และยังเป็นเมืองที่มีแสงแดดสาดส่องตลอดทั้งปี ไฟรบวร์กเป็นเมืองเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมายาวนาน ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1120 โดยผู้ปกครองนครตระกูล เซห์ริงเง่อ Zahringer เนื่องจาก กฎหมายการค้าที่เอื้ออำนวย ทำเลที่ตั้งของเมือง และแร่เงิน ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของป่าดำในสมัยนั้น ไฟรบวร์กจึงเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วปราสาทโฮเฮนชวานเกา เป็นปราสาทสีเหลืองอร่ามที่ตั้งบนเนินเขาฝั่งตรงข้ามกับนอยชวานสไตน์ สร้างเป็นพระราชวังฤดูร้อนและล่าสัตว์ของพระเจ้าแม็กซิมิลเลียน เจ้าหญิงมารีแห่งปรัสเซียพระชายา และพระ โอรสสององค์ เมื่อพระเจ้าแม็กซิมิลเลียนที่ 2 สิ้นพระชนม์เมื่อปี ค.ศ. 1864 พระราชโอรสเจ้าชายลุดวิกก็ขึ้นครองต่อเป็นพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ทรงย้ายจากส่วนที่ต่อเติมไปอยู่ในห้องบรรทมของพระ บิดาและมารดา ถึงแม้ชื่อเสียงและความอลังการจะไม่โดดเด่นเท่านอยชวานสไตน์ แต่ก็ถือว่าเป็นปราสาทที่พระเจ้าลุดวิกที่ 2 ทรงประทับตั้งแต่วัยเยาว์ และมีความสำคัญต่อพระเจ้าลุดวิกมาก พระเจ้าลุดวิกทรง โปรดการพำนักอยู่ที่โฮเฮ็นชวานเกาโดยเฉพาะเมื่อทรงเริ่มสร้างปราสาทนอยชวานชไตน์บนเนินเหนือโฮเฮ็นชวานเกา ทำให้พระองค์เห็นความคืบหน้าในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องภายในปราสาทโฮเฮนชวานเกาภายในปราสาทโฮเฮนชวานเกาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Recent Posts
ไปเก็บสตอเบ้อเริ่ม!!! นั่งเฉิ่มๆกลางลำธาร @ สะเมิง เชียงใหม่ & ไนท์ซาฟารี
เป็นตัวของตัวเองเถอะ
น้านิด
2023-12-01 01:15
น้านิด
ทำไมการหยุดที่ใครสักคนถึงไม่ดีกว่าการคบไปเรื่อยๆ
คำคมสอน
2023-12-01 00:02
คำคมสอน