เมื่อวันที่28ก.ย.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ทสภ.)แจ้งว่าทสภ.ได้เปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1 (SAT-1)แบบSoft Openingเป็นวันแรกโดยมีสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์และสายการบินไทยเวียตเจ็ตให้บริการรวม11เที่ยวบินและมีผู้โดยสารรวมประมาณ2,836คนโดยในช่วงเดือนแรกของการเปิดให้บริการฯ(ระหว่างวันที่28ก.ย.-28ต.ค.66)ทสภ.คาดการณ์จำนวนเที่ยวบินขาเข้าและขาออกของทั้ง2สายการบินรวม514เที่ยวบินเฉลี่ย16เที่ยวบินต่อวันผู้โดยสารรวม142,761คนเฉลี่ยประมาณ4,605คนต่อวัน

สำหรับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ให้บริการเส้นทางไป-กลับประเทศญี่ปุ่น(โตเกียว,โอซากา,ซัปโปโร)ประเทศเกาหลีใต้(กรุงโซล)และประเทศจีน(นครเซี่ยงไฮ้)ส่วนสายการบินไทยเวียตเจ็ทให้บริการเส้นทางไป-กลับประเทศสิงคโปร์เส้นทางไปประเทศเวียดนาม(นครโฮจิมินห์)และเส้นทางกลับจากไต้หวัน(ไทเป)และในระยะต่อไปจะมีสายการบินอื่นๆให้บริการที่อาคารSAT-1เพิ่มขึ้นเนื่องจากขณะนี้มีหลายสายการบินแจ้งความประสงค์ที่จะทำการบินที่อาคารเทียบเครื่องบินรองแห่งใหม่นี้คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ทั้งนี้อาคารSAT-1ให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยมีความพร้อมให้บริการผู้โดยสารใกล้เคียงกับอาคารผู้โดยสารหลักทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกร้านอาหารห้องรับรองผู้โดยสารที่รอขึ้นเครื่อง(Lounge)และร้านค้าปลอดภาษี(Duty Free)เช่นสินค้าประเภทน้ำหอมเครื่องสำอางของที่ระลึกของใช้ส่วนตัวเป็นต้นอย่างไรก็ตามร้านค้าแบรนด์เนมยังคงให้บริการเฉพาะในอาคารผู้โดยสารหลักสำหรับผู้โดยสารขาออกควรเผื่อเวลาเล็กน้อยในการเดินทางไปยังอาคารSAT-1ซึ่งใช้การโดยสารด้วยระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ(Automated People Mover Station : APM)ต่อด้วยการเดินไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่องคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ขณะนี้ทสภ.เตรียมความพร้อมทุกด้านพร้อมกับประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้อาคารSAT-1สามารถให้บริการผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกด้วยมาตรฐานที่เป็นสากลเป็นหนึ่งในกลไกที่ร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการบินการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน.

By admin