จากกรณีราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับใหม่ ออกมาคุมเข้มเด็กไม่เกิน 6 ขวบ ที่ขึ้นรถต้องนั่งคาร์ซีทเพื่อป้องกันอันตราย หากใครฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท จนทำให้ผู้บริโภคมีความกังวลอาจมีร้านค้า หรือผู้จำหน่ายออนไลน์บางราย มีการฉวยโอกาสเก็งกำไร หรือจำหน่ายในราคาที่สูงเกินจริงคำพูดจาก ทดลองเล่น

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในเร็ว ๆ นี้ กรมฯ จะเชิญห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก และแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เข้ามาหารือเพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าคาร์ซีท ซึ่งมีหลายระดับราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบและการใช้งานสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย ซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกของกรมฯ ในการตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าที่จำเป็นในการอุปโภคบริโภคของประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องปรามไม่ให้มีการฉวยโอกาสจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควรอันเป็นการเอาเปรียบของประชาชนผู้บริโภค

ทั้งนี้ การจำหน่ายในราคาสูง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะมีความผิดตามมาตรา 29 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยหากประชาชนพบเห็นสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

By admin