รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าจากกรณีเกิดเหตุโรงงานพลุระเบิด ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน23รายบ้านเรือนประชาชนรถยนต์และทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากคปภ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือด้านประกันภัยภายในวัดโรงช้างตำบลศาลาขาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีรวมทั้งรับแจ้งเรื่องการทำประกันภัยตรวจสอบข้อมูลเอกสารการทำประกันภัยและติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อนำระบบประกันภัยเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อน

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่และตรวจสอบข้อมูลด้านการประกันภัยจากสำนักงานคปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีไม่พบข้อมูลว่าโรงงานพลุแห่งนี้ทำประกันภัยไว้แต่อย่างใดสำหรับผู้ประสบภัยจากโรงงานพลุระเบิดในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นพนักงานภายในโรงงานโดยเบื้องต้นพบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน4รายที่ได้ทำประกันภัยไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้ผู้เสียชีวิตรายที่1ทำประกันภัยโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุไว้กับบริษัทไทยประกันสุขภาพจำกัด(มหาชน)จำนวนเงินความคุ้มครอง130,000บาทผู้เสียชีวิตรายที่2ทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มไว้กับบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัด(มหาชน)ความคุ้มครอง34,205บาทผู้เสียชีวิตรายที่3ทำประกันภัยอุบัติเหตุไว้กับบริษัททิพยประกันภัยจำกัด(มหาชน)คุ้มครอง120,000บาทผู้เสียชีวิตรายที่4ทำประกันภัยอุบัติเหตุไว้กับบริษัทเจนเนอราลี่ประกันภัย(ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน)คุ้มครอง 50,000บาทคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ส่วนการตรวจสอบความเสียหายของทรัพย์สินโดยรอบโรงงานดังกล่าว เบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้รับความเสียหาย1หลังไม่พบการจัดทำประกันภัยไว้แต่อย่างใดส่วนรถยนต์ของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหาย1คันมีประกันภัยประเภท2+โดยให้ความคุ้มครอง180,000บาทคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

By admin